לְהִצטַיֵן

סה'כ שורות בטווח

Total Rows Range

נוסחת Excel: סך כל השורות בטווחנוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי לספור את מספר השורות בטווח, השתמש ב פונקציית ROWS . בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- F5 היא:= ROWS (rng)
הֶסבֵּר

הפונקציה ROWS היא אוטומטית לחלוטין. כאשר אתה מספק טווח ל- ROWS, הוא יחזיר ספירה של כל השורות בטווח. בדוגמה, הנוסחה ב- F5 מחזירה 6, מכיוון שישנן 6 שורות בטווח B5: C10:

 
= ROWS (B5:C10)

ROWS סופר את מספר השורות בכל טווח מסופק ומחזיר מספר כתוצאה מכך. לדוגמה, אם אנו מספקים את כל עמודה A בטווח, Excel מחזיר 1,048,576 מספר השורות הכולל בגליון עבודה של Excel.

 
= ROWS (B5:C10) // count rows

כדי לספור עמודות בטווח, עיין ב פונקציית COLUMNS .

הסופר דייב בראנס


^