לְהִצטַיֵן

סה'כ עמודות בטווח

Total Columns Range

נוסחת Excel: סך העמודות בטווחנוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי לספור את מספר העמודות בטווח, השתמש ב פונקציית COLUMNS . בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- F6 היא:= COLUMNS (rng)
הֶסבֵּר

הפונקציה COLUMNS היא אוטומטית לחלוטין. כאשר אתה מספק טווח ל- COLUMNS, הוא יחזיר ספירה של כל העמודות בטווח. בדוגמה, הנוסחה ב- F6 מחזירה 2 מכיוון שישנן 2 עמודות בטווח B5: C10:

איך לעשות חציון באקסל
 
= COLUMNS (B5:C10)

COLUMNS סופר את מספר העמודות בכל טווח מסופק ומחזיר מספר כתוצאה מכך. לדוגמה, אם אנו מספקים את כל השורה 1 בטווח, Excel מחזיר 16,384 את סך העמודות בגליון עבודה של Excel.

כיצד לשנות ערכי ציר אופקי ב- Excel
 
= COLUMNS (B5:C10) // count columns

כדי לספור שורות בטווח, עיין ב פונקציית ROWS .

הסופר דייב בראנס


^