מחשוב ענן

20 ספרי מחשוב הענן הטובים ביותר למתחילים ולמקצוענים

Top 20 Best Cloud Computing Books

בית מחשוב ענן 20 ספרי מחשוב הענן הטובים ביותר למתחילים ולמקצוענים על ידימהדי חסן במחשוב ענן 767 0

תוכן

 1. ספרי מחשוב הענן הטובים ביותר הקיימים
  1. 1. מחשוב ענן: מושגים, טכנולוגיה ואדריכלות
  2. 2. מחשוב ענן
  3. 3. מדריך קצר למחשוב ענן
  4. 4. התקדמות בעננים: מחקר במחשוב ענן עתידי
  5. 5. מחשוב ענן ושירותי תוכנה: תיאוריה וטכניקות
  6. 6. תנ'ך מחשוב ענן
  7. 7. מחשוב ענן לעסקים: המדריך לקבוצות פתוחות
  8. 8. מחשוב ענן: עקרונות, מערכות ואפליקציות
  9. 9. הדרכת מחשוב ענן
  10. 10. אבטחת ענן ופרטיות
  11. 11. שירותי ענן לדאמים
  12. 12. מדריך מחשוב ענן
  13. 13. יישום ופיתוח מחשוב ענן
  14. 14. שליטה במחשוב ענן
  15. 15. מרכז המערכת של מיקרוסופט: ויזואליזציה ברשת ומחשוב ענן
  16. 16. מחשוב ענן נייד: ארכיטקטורות, אלגוריתמים ויישומים
  17. 17. מפת דרכים של תקני מחשוב ענן של NIST
  18. 18. המדריך הסופי למחשוב ענן
  19. 19. האבולוציה של הענן
  20. 20. הספר הלבן של אבטחת ענן
 2. מילים אחרונות

מחשוב ענן היא הטכנולוגיה הצומחת ביותר בעולם תעשיית ה- IT . כעת הוא מבוסס כפתרון מושלם ויעיל במתן תשתית מחשוב קלה, לפי דרישה וניתנת להרחבה לפלטפורמות רבות. השימוש של מחשוב ענן נמצא בכל מקום , כמו חינוך, עסקים, בריאות, חקלאות, ניהול פרויקטים, חיי היום יום ועוד רבים אחרים. כתוצאה מכך, מחפשי ידע חובבים ומומחים מחפשים אחר צוות למידה כמו ספרים מחשוב ענן.המילה 'ענן' של 'מחשוב הענן' היא מצגת מטאפורית של 'האינטרנט.' ניתן להשיג שפע של ספרים בנושא זה. כמשתמש בטכנולוגיה, הפך להיות חיוני לדעת על מחשוב ענן מכיוון שכבר השתלט על תחום ה- IT. לכן ברור כי יהיה קשה מאוד להישאר בעולם התחרותי מבלי לדעת ענן מחשוב.

ספרי מחשוב הענן הטובים ביותר הקיימים


במאמר זה נזכיר ונדון בכמה ספרים חיוניים ביותר שנכתבו על מחשוב ענן. אתה יכול להשיג ספרים המיועדים ללומדים ברמה היסודית ובהדרגה ספרים למומחים. ספרי לימוד מעמיקים כמו פיתוח מחשבי ענן, אבטחה, אבולוציה וכו 'נמצאים גם ברשימה שלנו. אנו מאמינים שתוכל לקבל את כל קטגוריות הספרים שייתכן שתצטרך לדעת על מחשוב ענן.1. מחשוב ענן: מושגים, טכנולוגיה ואדריכלות


החדשים של הנושא מחשוב ענן תמיד יחפשו כמה שאלות בסיסיות. הספר הזה הוא פתרון טוב עבורם. זה התחיל עם מושגי היסוד של מחשוב ענן. החל מההקדמה הבסיסית, תקבל כרונולוגית מנגנונים שונים, עיצוב ארכיטקטורה, הליכי עבודה ומחקרי מקרה שונים. זהו אחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר עבור חובבים ומתקדמים כאחד מכיוון שהוא דן בכל נושא מרמה יסודית ועד לרמה של מומחים.

תוכן העניינים • מחשוב ענן בסיסי
  • הבנת מחשוב ענן
  • מושגים ודגמים בסיסיים
  • טכנולוגיה המאפשרת ענן
  • אבטחת ענן בסיסית
 • מנגנוני מחשוב ענן
  • מנגנון תשתיות ענן
  • מנגנוני ענן מיוחדים
  • מנגנוני ניהול ענן
  • מנגנוני אבטחת ענן
 • אדריכלות מחשוב ענן
  • ארכיטקטורות ענן בסיסיות
  • ארכיטקטורות ענן מתקדמות
  • התמחות בארכיטקטורות ענן
 • עבודה עם עננים
  • שיקולי מודל משלוחי ענן
  • מדדי עלות ודגמי תמחור
  • מדדי איכות ושירותי תנאי שירות

הורד ספר

2. מחשוב ענן


זהו ספר בסיסי נוסף למחשוב ענן המספק רעיונות כלליים לגבי מחשוב ענן. הספר מציג את זירת מחשוב הענן, כמו היכן וכיצד משתמשים בו. פיתוח שירותים שונים הניתנים על ידי מחשוב ענן ושימושים במשפחה, בקהילה ובתאגיד נדונים בהרחבה בספר. הספר שם דגש מיוחד על שיתופי פעולה שונים. ללא כל ספק, אתה יכול להתייחס לספר הזה כאחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר הקיימים ברשת.

תוכן העניינים

 • תכונות מחשוב ענן
 • פיתוח שירותי ענן
 • מחשוב ענן למשפחה
 • מחשוב ענן לקהילה
 • מחשוב ענן לתאגיד
 • שימושי שירותי ענן
 • שיתוף פעולה בנושא ניהול אירועים ויצירת קשר
 • שיתוף פעולה בנושא ניהול פרויקטים
 • שיתוף פעולה בנושא עיבוד תמלילים
 • שיתוף פעולה בנושא אחסון מסדי נתונים ושיתוף קבצים
 • שיתוף פעולה באמצעות אחסון ושיתוף קבצים מבוססי אינטרנט
 • שיתוף פעולה באמצעות רשתות חברתיות וקבוצות תוכנה
 • שיתוף פעולה באמצעות בלוגים וויקי

הורד ספר

3. מדריך קצר למחשוב ענן


השם מספר את המטרה, הכוונה, המטרה והתוכן של הספר. יצירת מופת קטנה זו תיארה היטב מחשוב ענן המזכיר את כל הפינות האפשריות. מתוך רצון לשני החלקים, הספר הביא את מחשוב הענן התחרותי המקיף עולם. לאחר מכן ניתן מושג ברור ותמציתי של חומרה ותוכנה. הוא מציג את היבטי האבטחה והפרטיות של מחשוב ענן. הספר דן גם בפתרון בעיות ובהיבטים עתידיים של הנושא.

תוכן העניינים

 • חלק א ': יסודות מחשוב ענן
  • עליית המחשוב הפלאפי
  • מחשוב ענן ווב 2.0
  • התוכנה בענן
  • חומרה בענן
 • חלק ב ': השלכות מחשוב ענן
  • אבטחה, פרטיות ואמינות
  • המהפכה הדיגיטלית השנייה
  • הקרב על הענן
  • צרות בחדר הישיבות
  • הענן האישי
  • מחשוב ענן בעתיד

הורד ספר

4. התקדמות בעננים: מחקר במחשוב ענן עתידי


הספר דן בתרחיש ובבגרות הנוכחיים של מחשוב ענן. מחקרים שונים הקשורים לנושא והיבטים עתידיים עלו יפה בספר. ההתפתחות הכרונולוגית של הספר מספקת את הרעיון הבסיסי והתפיסה ברמה מתקדמת אודות מחשוב ענן. הספר הוא אחד מספרי מחשוב הענן המושלמים לקוראים מתקדמים.

תוכן העניינים

 • הגדרת ענן
  • מאפייני עננים
  • סיווג המאפיינים
  • הגדרה: מהו ענן
 • נוף נוכחי
  • קליטה
  • בגרות/ התקדמות
 • פוטנציאלים והזדמנויות שהוחמצו
  • ליקויים
  • מקום לשיפור
 • שימוש עתידי ורלוונטיות לאירופה
  • הרלוונטיות של מערכת ענן לתעשייה ומחקר באירופה
  • נוף העתיד של עננים אירופיים
  • ניתוח: מאפיינים נוספים
 • סוגיות מחקר
  • סוגי המחקר והרלוונטיות שלהם
  • מימוש ניתוח המאמצים
  • סוגיות מחקר וסיווגם

הורד ספר

5. מחשוב ענן ושירותי תוכנה: תיאוריה וטכניקות


כדי להבין את הנוף של מחשוב ענן, ספר זה ימלא תפקיד חשוב מאוד עבור הקוראים. הספר יכניס באופן שיטתי מאוד את הידע בענן ארגוני ושירותי תוכנה שונים. מהן הסיבות והיישומים של מחשוב ענן יהיו ברורים מאוד לאחר קריאת ספר זה. לשירות המחשוב בקנה מידה גדול של הענן יש חשיבות עליונה בדיון בספר זה.

מהו אימות נתונים ב- Excel

תוכן העניינים

 • הבנת נוף מחשוב הענן
 • שערי המדע: רתימת עננים ושירותי תוכנה למדע
 • ענני ידע ארגוניים: מערכת ניהול ידע מהדור הבא
 • תיקי טיל ויישומים של מחשוב ענן
 • עיבוד נתונים בקנה מידה גדול
 • לקראת שירות מחשוב ענן אמין
 • הפשטות מחשוב ענן עם קונדור
 • ניצול ענן סביבות המחשוב: נקודת מבט של יישום
 • גרגירים: זמן ריצה קל למחשוב מדרגי עם תמיכה בהפחתת מפות
 • מנוע זרימת עבודה מבוסס כללים דינמיים ומסתגלים לבעיות מדעיות בסביבות מבוזרות
 • גישה חוצה פלטפורמות לשירותי תוכנה באמצעות GridSolve ו- GridRPC
 • מחשוב מקביל בעל ביצועים גבוהים עם טכנולוגיות ענן וענן
 • BioBLAB: ניתוח מידע ביואינפורמטי באמצעות מחשבי ענן מלחינים זרימת עבודה גרפית
 • Scale-Out RFD מולקולת חנות לשילוב נתונים יעיל וניתן להרחבה ולשאול
 • הפעלת יכולת XML עבור Hadoop והיישומים שלה בתחום הבריאות
 • לקראת מודל הערכת SaaS ממוקד QoS
 • גישת בחירה מבוססת הערכת סיכונים להרכב שירותי עסקאות

הורד ספר

6. תנ'ך מחשוב ענן


Cloud Computing Bible הוא הספר האידיאלי ללימוד מחשוב ענן. הספר התחיל עם ההוראה הבסיסית של מחשוב ענן ולאחר מכן נגע באופן כרונולוגי ומושלם בכל ההיבטים של הנושא. ההגדרה, הארכיטקטורה והשירותים השונים הניתנים על ידי מחשוב ענן נדונים היטב בספר.

השימוש במחשוב ענן בפלטפורמות שונות של שירותי אינטרנט כמו גוגל, אמזון ומיקרוסופט מכוסה היטב בספר. דגש מיוחד ניתן ליישומים שונים ולעננים ניידים. אין ספק שספר זה הוא אחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר.

תוכן העניינים

 • חלק א ': בחן את הצעת הערך
  • הגדרת מחשוב ענן
  • הערכת הצעת הערך
  • הבנת ארכיטקטורת ענן
  • הבנת שירותים ויישומים לפי סוג
 • חלק ב ': שימוש בפלטפורמות
  • הבנת הפשטה והדמיה
  • תכנון קיבולת
  • חקר פלטפורמה כשירות
  • שימוש בשירותי האינטרנט של Google
  • שימוש בשירותי האינטרנט של אמזון
  • שימוש בשירותי הענן של Microsoft
 • חלק שלישי: חקר תשתיות ענן
  • ניהול הענן
  • הבנת ענן אבטחה
 • חלק רביעי: הבנת שירותים ויישומים
  • הבנת אדריכלות מוכוונת שירות
  • העברת אפליקציות לענן
  • עבודה עם אחסון מבוסס ענן
  • עבודה עם תוכנת פרודוקטיביות
  • Wag Services Webmail
  • תקשורת עם הענן
  • שימוש בהזרמת מדיה
 • שימוש בענן הנייד
  • עבודה עם מכשירים ניידים
  • עבודה עם שירותי אינטרנט לנייד

הורד ספר

7. מחשוב ענן לעסקים: המדריך לקבוצות פתוחות


הספר התחיל בהגדרה שניתנה על ידי NIST, מאפיינים שונים, דגמי שירות, דגמי פריסה וכו '. חשיבות הענן נדונה היטב בספר בזריזות, בפריון, באיכות ובעלות שלה. הקוראים יכולים לקבל קו מנחה ברור על ידי צפייה בהזדמנויות עסקיות במחשוב ענן.

מחפשי ידע יקבלו הנחיה שיטתית לבניית חזון הענן שלו לאחר קריאת הספר. הסיכון הקשור אליו הוא אחד הנושאים המרכזיים העיקריים בספר זה. אחרי הכל, הספר הזה הוא ספר הכל-באחד למחשוב ענן.

תוכן העניינים

 • מהו ענן
 • מדוע ענן
 • הקמת חזון הענן שלך
 • רכישת שירותי ענן
 • הבנת סיכון בענן
 • בניית החזר על השקעה ממחשוב ענן
 • האתגר

הורד ספר

8. מחשוב ענן: עקרונות, מערכות ואפליקציות


ספר זה הוא המקום בו עלו נושאים חשובים שונים בנוגע לעקרונות מחשוב הענן. תוכלו להבין נושאים חשובים שונים של הנושא כמו ניהול משאבים, הקצאת ענן, תאימות ענן וכו 'הספר מיועד לקוראים ברמה מתקדמת; עם זאת, קורא בעל ידע יסודי יכול גם לקרוא ולהבין את הספר.

תוכן העניינים

 • חלק א ': ענן בס וכן
  • כלים וטכנולוגיות לבניית עננים
  • טקסונומיה, סקר ונושאים למערכות אקולוגיות של מחשוב ענן
  • לקראת טקסונומיה של מחשוב ענן מנקודת מבט של e-Science
  • בחינת מחשוב ענן מבחינת רשת ועבודה שיתופית הנתמכת על ידי מחשבים
  • סקירה כללית של תקני הענן
 • חלק ב ': זריעת עננים
  • עננים פתוחים וניתנים לשיתוף פעולה: הדרך [המוגנת בדוא'ל]
  • מסגרת עמית לעמית לתמיכה ביישומי הפחתת מפות בסביבות ענן דינאמיות
  • Networpport משופר לענני מחשוב ניתנים להרחבה
  • YML-PC: ארכיטקטורת הפניה המבוססת על זרימת עבודה לבניית עננים פרטיים מדעיים
  • מסגרת יעילה להפעלת אפליקציות
  • ניהול משאבים עבור רשת היברידית
  • ייעוץ ענן עמית לעמית: גילוי שירות ואיזון עומסים
  • ערבוב רשתות ועננים: מדע בעל תפוקה גבוהה באמצעות משפחת כלי נמרוד
 • חלק שלישי: שבירות ענן
  • תאימות ענן: מסגרת לשימוש במחשוב ענן בעולם מוסדר
  • מחשוב ענן: סודיות נתונים ואתגרים הדדיות
  • בעיות אבטחה למחשוב ענן
  • אבטחת הענן
 • חלק V: משוב בענן
  • טכנולוגיות למדיניות אכיפה והפצה בארכיטקטורות ענן
  • ענן המדיה הדיגיטלית לפי דרישה PRISM
  • כלכלת ענן: עקרונות, עלויות והטבות
  • לקראת הסכמי רמת שירות ספציפיים ליישומים: ניסויים בעננים וברשתות

הורד ספר

9. הדרכת מחשוב ענן


הדרכת מחשוב ענן היא ספר פשוט ללמידה. הספר נכתב למתחילים בו הם יכולים להתחיל עם בסיסי ולהגיע בהדרגה לרמה המתקדמת. עם זאת, ידע בסיסי במחשבים, אינטרנט, מסד נתונים ומושגים ברשת.

הספר דן במודלים שונים של הענן עם פריסתו, יתרונותיו וחסרונותיו. כדי לדעת את כל המידע האפשרי מההיסטוריה עד למצב הנוכחי, ספר זה פועל כאחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר.

תוכן העניינים

 • מחשוב ענן
 • אבטחה ופרטיות
 • לנעול ב
 • כישלון בידוד
 • פשרה על ממשק ניהול
 • מחיקת נתונים לא מאובטחת או לא מלאה
 • מחשוב ענן- תכנון
 • מחשוב ענן- אדריכלות
 • תשתית מחשוב ענן
 • עלות תועלת
 • בִּטָחוֹן
 • נושאים
 • שליטה מלאה על משאבי המחשוב באמצעות גישה מנהלית ל- VMS
 • גמישות, יכולת פעולה הדדית עם יישומים מדור קודם

הורד ספר

10. אבטחת ענן ופרטיות


כמעט כל ספרי מחשוב הענן מכסים סוגיות אבטחה ופרטיות הקשורות לנושא, אך זהו הספר שבו נקודת הדיון היחידה היא ענן ואבטחת סייבר ופרטיות. ללא כל ספק, זהו אחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר המספקים פתרון ברור ומפורט לאבטחת ענן ופרטיות. נושאים קטנים שונים כמו ביקורת ותאימות הם נקודת דיון מרכזית עם דיון מקיף.

תוכן העניינים

 • 'Mind the Gap' האבולוציה של מחשוב ענן
 • מהו מחשוב ענן
 • אבטחת תשתיות
 • אבטחת נתונים ואחסון
 • ניהול מלאי וגישה
 • ניהול אבטחה בענן
 • פְּרָטִיוּת
 • ביקורת ותאימות
 • דוגמה של ספקי שירותי ענן
 • אבטחה כשירות ענן
 • ההשפעה של מחשוב ענן על תפקידו של ה- IT הארגוני
 • מסקנה ועתיד הענן

הורד ספר

11. שירותי ענן לדאמים


Cloud Services היא מהדורה מוגבלת של IBM המסבירה את הענן מנקודת מבט מצוינת. הספר ילמד אותך את היחס והיתרון של הענן בתחום העסקים. לאחר קריאת הספר, תוכל להשתמש בעננים שונים כמו דגמי ענן ציבוריים, פרטיים והיברידיים באופן אידיאלי. נקודת הדיון המיוחדת היא Iaas ו- Paas לסביבות ענן ציבוריות ופרטיות כאחד.

תוכן העניינים

 • הבנת יסודות הענן ורצף הענן
 • לחפור עמוק יותר ב- IaaS ובפאס
 • צלילה לכלכלת ענן
 • ניהול עומסי ושירותי ענן
 • שיפור האבטחה, הממשל והאמינות בענן
 • התחלת מסע הענן שלך

הורד ספר

12. מדריך מחשוב ענן


אם אתה רוצה ללמוד מחשוב ענן בפירוט, זהו הספר המושלם. ספר זה עוסק ביסודות, רשתות, אורג ענן, הפצת עומסים, וסוגיות חשובות רבות הקשורות לנושא. דיון מיוחד ומודגש אודות האדריכלות נדון בנפרד בספר. תוכל גם לקבל ידע מפורט אודות השירותים והיישומים של מחשוב ענן.

תוכן העניינים

 • חלק א ': טכנולוגיות ומערכות
  • יסודות מחשוב ענן
  • טכנולוגיות ויישומים בענן מחשוב
  • טכנולוגיות הפעלת מפתחות לעננים פרטיים וירטואליים
  • תפקיד הרשתות במחשוב ענן
  • טכנולוגיות אינטנסיביות למחשוב ענן
  • השרת של אחסון ותקלות סובלנות
  • אסטרטגיות המשמשות במחשוב ענן
  • סקר אסטרטגיות אחסון ותקלות סובלנות המשמשות במחשוב ענן
  • תזמון שירות מכוון תהליכי עבודה בתוך עננים באמצעות גישה מותאמת מבוססת סוכן.
  • התפקיד של טכנולוגיות מחשוב רשת ברשת מחשוב ענן
  • מארג ענן: מנהל עומס עבודה מסתגל ומונע נתונים לעננים כלליים
  • ענני ידע ארגוניים
 • חלק ב ': אדריכלות
  • שילוב מחשוב בעל ביצועים גבוהים בשירותי מחשוב ענן
  • הפצת עומס אנכי למחשוב ענן באמצעות אפשרויות יישום מרובות
  • SwinDeQ-C: מערכת זרימת עבודה בענן מבוססת peer-to-Peter
 • חלק שלישי שירותי
  • סוגי ושירותי ענן
  • מדרגיות שירותים בענן
  • שירותי מדע בענן
  • פלטפורמת שירות ענן דינמי שיתופי שיתופית מבוססת שוק
 • חלק IV יישומים
  • ענן ידע ארגוני
  • מדע פתוח בענן: לקראת פלטפורמה אוניברסלית למחשוב מדעי וסטטיסטי
  • משאבי נתוני סביבה רב ממדיים תיווך ברשתות חישוביות ועננים מדעיים
  • HPC בנושא משאבי ענן תחרותיים
  • ניהול נתונים מדעיים בענן: סקר טכנולוגיות, גישות ואתגרים
  • מחקר היתכנות וניסיון בשימוש בתשתיות ופלטפורמה בענן למחשוב מדעי
  • מערכת מידע רפואית מרכזית מבוססת חולה מבוססת ענן.
  • [מוגן בדוא'ל]: פרדיגמת מחשוב משופרת חדשה
  • שימוש בטכנולוגיות מחשוב היברידי/ענן לאחסון אלסטי, עיבוד והקצאה של נתונים סביבתיים.

הורד ספר

13. יישום ופיתוח מחשוב ענן


הספר הוא ספר ברמה מתקדמת המראה כיצד ליישם מחשוב ענן. אתה צריך להיות בעל ידע בסיסי על הענן, האינטרנט, המחשב, הרשת לפני שתתחיל לקרוא את הספר.

עם זאת, הספר מתחיל במבוא טוב אודות מחשוב ענן שיגרום למתחילים להתמצא היטב בנושא. בספר קיים מחקר מעמיק על פיתוח מערכת ענן. למטרות פיתוח והטמעה, ספר זה הוא אחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר.

תוכן העניינים

 • מחשוב ענן הוא שינוי פרדיגמה אמיתית
 • מלעשות זאת בעצמך ועד לענן ציבורי - המשך
 • מחשוב ענן: האם זה Mainframe ישן בס בשמלה חדשה?
 • נע אל תוך העננים ולסביבם ומאמצים על סטנדרטיזציה
 • כלכלת ענן וניהול קיבולת
 • פירוק ענן: מקרה מבחן באמצעות שירותי הענן של אמזון (AWS)
 • וירטואליזציה: קוד פתוח ו- VMware
 • אבטחת הענן: אמינות, זמינות ואבטחה
 • קנה מידה ושימוש חוזר: עמידה על כתפי הענקים
 • Windows Azure
 • גוגל בענן
 • ספקי ענן ארגוניים
 • ספקי שירותי ענן
 • תרגול מקרה חקר פיוז'ן
 • חומרי תמיכה והתייחסות

הורד ספר

14. שליטה במחשוב ענן


הספר מכסה צדדים חשובים רבים של מחשוב ענן כמו ארכיטקטורה, וירטואליזציה, יישומים, פלטפורמות שונות וכו '. ניתן ללמוד אודות תכנות שונה, במיוחד פלטפורמת האנקה, באמצע ספר זה.

הספר דן ביישום התעשייתי של הענן בחשיבות ניכרת. סוגי מחשוב חשובים שונים כמו מחשוב בו זמנית, תפוקה גבוהה ועתירת נתונים ברורים בספר.

תוכן העניינים

 • חלק 1: יסודות
  • מחשוב ענן, פיתוח היסטורי וסביבות בנייה
  • עקרון המחשוב המקביל והמבוזר
  • וירטואליזציה
  • אדריכלות מחשוב ענן
 • חלק 2: תכנות יישומי ענן ופלטפורמת Aneka
  • מְגוּוָן
  • מחשוב במקביל
  • מחשוב בעל תפוקה גבוהה
  • מחשוב עתיר נתונים
 • חלק 3: פלטפורמות ופיתוחים תעשייתיים

הורד ספר

15. מרכז המערכת של מיקרוסופט: ויזואליזציה ברשת ומחשוב ענן


זהו ספר מחשוב ענן נהדר של Microsoft Press. הספר דן בעיקר ברשת Hyper-V וביישום מחשוב ענן באמצעות וירטואליזציה. הספר מספק מידע טכני אודות פתרון SDN של Microsoft.הוא גם מספק מידע על השימוש העיקרי ופיתוח הידע של מחשוב ענן. זהו אחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר בפלטפורמת Windows.

תוכן העניינים

 • פנימי וירטואליזציה ברשת Hyper-V
  • אדריכלות ומושגי מפתח
  • זרימות מנות
  • וירטואליזציה ברשת Hyper-V: התקנה פשוטה
 • יישום מחשוב ענן באמצעות וירטואליזציה ברשת
  • תרחישי מחשוב ענן מרכזיים מופעלים על ידי HNV
  • שער HNV
  • מחסנית TCP/IP מרובת דיירים
  • שער VPN S2S MUlti-Tenant
  • שער VPN רב-דיירים לגישה מרחוק
  • ניתוב דינאמי עם BGP

הורד ספר

16. מחשוב ענן נייד: ארכיטקטורות, אלגוריתמים ויישומים


ספר זה הוא מבוא, קו מנחה ופתרון למחשוב ענן נייד. זה יראה לך מה זה מחשוב ענן נייד ומחשוב ענן בנפרד. יחד עם זאת, תלמד להכיר את מיזוג של שני המחשוב הזה. הספר דן גם בהיבט האבטחה והפרטיות של הנושא. פלטפורמות שונות כמו עסק, תחבורה וכו ', והקשר שלהן למחשוב ענן נייד מגיעות בספר גם עם דגש טוב.

תוכן העניינים

 • מיחשוב נייד
 • מחשוב ענן
 • מחשוב ענן נייד
 • פריקה במחשוב ענן נייד
 • מחשוב ענן ירוק לנייד
 • הקצאת משאבים במחשוב ענן נייד
 • חיישן מחשוב ענן נייד
 • מחשוב ענן חברתי נייד
 • פרטיות ואבטחה במחשוב ענן נייד
 • אמון במחשוב ענן נייד
 • מחשוב ענן נייד לרכב
 • היבטים עסקיים של מחשוב ענן נייד
 • יישום מחשוב ענן נייד
 • היקף המחקר העתידי של מחשוב ענן נייד

הורד ספר

17. מפת דרכים של תקני מחשוב ענן של NIST


הספר הוא מהמכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה, משרד המסחר האמריקאי. מפת הדרכים של תקני מחשוב ענן של NIST מציגה הגדרה נכונה של מחשוב ענן וארכיטקטורה תוך התייחסות. הספר ישנה את החזון שלך לגבי הענן ויקבע סטנדרט כך שתוכל למדוד ולנצל אותו כראוי.

תוכן העניינים

 • הגדרת NIST של מחשוב ענן
 • ארכיטקטורת הפניה לענן מחשוב
 • מקרי שימוש במחשוב ענן
 • תקני מחשוב ענן
 • מיפוי תקני מחשוב ענן
 • ניתוח מקרי שימוש לזיהוי פערים בתקנים
 • סדרי עדיפויות של USG למילוי פערים בתקני מחשוב ענן

הורד ספר

18. המדריך הסופי למחשוב ענן


הספר הוא אחד מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר כדי להיות אמן במחשוב ענן. הספר מתמקד בפלטפורמות שונות של מחשוב ענן, מפת דרכים, סביבות שונות, קווים מנחים שונים. מדריך מקיף למערכת הכלכלית ולקשר עם הענן נמצא בספר. לאחר שתסיים לקרוא את הספר תוכל לזהות את הארכיטקטורה המתאימה והמושלמת של מחשוב ענן לעסק שלך.

תוכן העניינים

 • שינוי הדרך בה אנו מספקים שירותים באמצעות מחשוב ענן
 • פירוק מחשוב ענן
 • הפעלת חדשנות עסקית באמצעות מחשוב ענן
 • כיצד מחשוב ענן יעזור לעסק שלך
 • אסטרטגיות להעברת הענן
 • זיהוי ארכיטקטורת הענן המתאימה לעסק שלך
 • מפת דרכים למחשוב ענן: שלב התכנון
 • שמירה על סביבת ענן: ממשל, צמיחה ואבטחה
 • צעדים מרכזיים בהקמת שירותי מחשוב ענן ארגוני

הורד ספר

19. האבולוציה של הענן


אפילו בעתיד הרחוק, אנשים ירצו לדעת את ההיסטוריה או האבולוציה של מחשוב ענן, והספר הזה הוא ויהיה הפניה שימושית. הספר מתחיל בהיסטוריה ומתפתח באופן כרונולוגי עם מבנה, סיווג ושיווק של הענן. הפלטפורמות הגדולות אמזון, גוגל, מיקרוסופט והקשר עם מחשוב ענן יהיו ברורים ברגע שתקרא את הספר. לבסוף, הספר מסתיים במחשבות עתידיות על מחשוב ענן.

תוכן העניינים

 • סקירה כללית של הענן
  • היסטוריה קצרה של הענן
  • אבני בניין של מחשוב ענן
  • סיווג ענן
  • שירותי יישומי ענן
  • ניתוח שוק
 • עננים קנייניים
  • שירותי האינטרנט של אמזון
  • פלטפורמת הענן של Google
  • Microsoft Azure
 • ענני קוד פתוח
  • לפתוח ערימה
  • CloudStack
 • פיתוחים חדשים בטכנולוגיית הענן
  • רְאִיָה
  • מכולות: מקרה מחקר על Docker

הורד ספר

20. הספר הלבן של אבטחת ענן


זהו עוד ספר מחשוב ענן הטוב ביותר שאנו ממליצים להיות אמן בנושא אבטחת מחשוב ענן. הספר מסביר את האבטחה מהר מאוד ומציג פתרונות לאלה. סוגים שונים של בעיות אבטחת סייבר/ענן נדונים ומוצבים יחד כדי לדמיין את תרחיש האבטחה. בעת בדיקת היבטי אבטחה, תמיד יש סיכוי לשכוח בעיות, אך תקבל רשימת צ'ק אחת מספר זה. לפיכך, אין אפשרות להחמיץ כל בעיה לאחר קריאת ספר זה.

תוכן העניינים

 • האם מחשוב ענן מאובטח?
 • אבטחת ענן פשוטה
 • שאלות של סודיות
 • הבטחת יושרה
 • הסיכון להפרעה בשירות
 • לשים את הכל ביחד
 • הנתונים הם המלך
 • צוות האבטחה ידידותי לענן
 • רשימת האבטחה בענן
 • המילה האחרונה בנושא אבטחת ענן

הורד ספר

מילים אחרונות


פרופסור ג'ון מקארתי העיר בשנת 1961 כי מחשוב יהפוך לשירות ציבורי מאורגן כמו הטלפון. ההווה מוכיח את מחשבותיו. ועכשיו, זה הגיע לרמה כזאת שלאנשים אין אפשרות להתכחש לזה.

הרבה אנשים נמצאים שם כדי ללמוד מחשוב ענן בדרכים שונות שכן ספר דברים לומד הוא הדרך הטובה ביותר כמו תמיד. בכך אספנו כמה מספרי מחשוב הענן הטובים ביותר, כך שמחפשי הידע יוכלו לקבל הנחיות והנחיות בדרכם ללמוד.

לבסוף, נודה לך מאוד אם תשתף בחביבות את דעותיך בנוגע לספרים אלה. יחד עם זאת, אתה מוזמן להעלות את הצעתך, אם קיימת. אנא שתף ​​את המאמץ שלנו עם אחרים ועזור למחפשי הידע ללמוד במהירות.

 • תגיות
 • ספר אלקטרוני
לַחֲלוֹק פייסבוק טוויטר פינטרסט ווטסאפ ReddIt מִברָק Viber

  השאר תגובה בטל תגובה

  הערה: אנא הכנס את תגובתך! שם:* אנא הכנס את שמך כאן דוא'ל:* הזנת כתובת דוא'ל שגויה! אנא הכנס את כתובת הדוא'ל שלך כאן אתר אינטרנט:

  שמור את שמי, כתובת הדוא'ל והאתר שלי בדפדפן זה בפעם הבאה שאגיב.

  נקודה_אימג

  הפרסום האחרון

  דְמוּי אָדָם

  10 אפליקציות החלפת הפנים הטובות ביותר למכשירי Android ו- iOS

  מערכת הפעלה של Windows

  כיצד לתזמן את Windows 10 לרוקן את סל המיחזור באופן אוטומטי

  דְמוּי אָדָם

  10 אפליקציות החיוב הטובות ביותר למכשיר אנדרואיד כדי לקבל תשלום מהיר

  מערכת הפעלה של Windows

  10 תוכנות ה- Benchmark Benchmark הטובות ביותר למחשב האישי שלך

  חייב לקרוא

  מחשוב ענן

  10 כלי ה- Scrum היצרניים לניהול הפרויקטים שלך

  מחשוב ענן

  כיצד להתקין ולהשתמש ב- Docker במערכת Linux שלך

  מחשוב ענן

  50 שאלות הראיון בנושא מחשוב ענן נפוצות

  מחשוב ענן

  20 הקורסים וההסמכות הטובים ביותר למחשוב ענן

  פוסט קשור

  20+ פלטפורמות חילופי המטבעות הטובות ביותר בשנת 2021

  10 כלי ה- Scrum היצרניים לניהול הפרויקטים שלך

  10 מגמות מחשוב הענן המרגשות ביותר שעליך לחפש

  10 המסגרות הזריזות הטובות ביותר: בחירת המסגרת הנכונה עבורך

  10 כישורים חיוניים למהנדסי DevOps שיהיו להם קריירה מוצלחת

  20 כלי ניטור הענן הטובים ביותר לניהול יעיל בענן  ^