לְהִצטַיֵן

החלף הפניות מוחלטות ויחסיות

Toggle Absolute Relative References

קיצור דרך של WindowsF4קיצור דרך למקט

בעת עריכת נוסחה, קיצור דרך זה מחליף הפניות לתאים מיחס אל מוחלט, לאבסולוטי חלקי, חזרה ליחסית שוב:A1-> $ A $ 1-> A $ 1--> $ A1--> A1

ציין שתוויות הנתונים יופיעו כמוספי נתונים

זה הרבה יותר מהיר וקל יותר מאשר הקלדת תווים $ ידנית.

איך להכין מאקרו באקסל

כדי להמיר נוסחה קיימת, היכנס למצב עריכת תאים, מקם את הסמן בתוך או ליד את ההפניה שברצונך להמיר ולאחר מכן השתמש בקיצור הדרך.

הערה: ב- Excel 2016 עבור Mac, תוכל גם להשתמש ב- fn + F4.222 קיצורי דרך של Excel עבור Windows ו- Mac


^