לְהִצטַיֵן

כפתור בחר הכל

Select All Button

לחצן Excel בחר הכל בפינה השמאלית העליונה של כל גליונות העבודה

הלחצן בחר הכל יופיע בפינה השמאלית העליונה של כל גליונות העבודה, במקור תוויות השורות והעמודות. תוכל להשתמש בלחצן בחר הכל כדי לבחור במהירות את כל התאים בגליון עבודה.בעת הזנת נוסחה, תוכל ללחוץ על הלחצן בחר הכל כדי להזין הפניה לכל התאים בגליון עבודה. לדוגמה, אם תיצור נוסחה המבוססת על הפונקציה COUNTA ולחץ על בחר הכל בגיליון 2 בעת הזנת הארגומנט הראשון, תקבל:

 
= COUNTA (Sheet2!1:1048576)

הפניה גיליון 2! 1: 1048576 היא טווח הכולל כל שורה בגיליון 2, שהוזנה אוטומטית על ידי Excel בעת לחיצה על בחר הכל.^