300 דוגמאות

שינוי גודל

Resize

ה שנה את גודל הנכס ב Excel VBA הופך טווח (גבול למטה להמחשה בלבד) למספר ספציפי של שורות ועמודות גדול או קטן יותר. המאפיין שינוי גודל תמיד לוקח את התא השמאלי העליון של טווח כנקודת ההתחלה.שורת קוד:

טווח ('A1: C4'). שינוי גודל (3, 2). בחר

תוֹצָאָה:

תוצאת נכס בגודל Excel VBA

החל את הכותרת 2 בסגנון תא a4

הסבר: שורת קוד זו משנה את גודל הטווח ('A1: C4') ל -3 שורות ו -2 עמודות ובוחרת טווח זה.כיצד למצוא כפילויות ב- Excel 2016

שורת קוד:

טווח ('A1: C4'). שנה גודל (, 1). בחר

תוֹצָאָה:

תוצאת נכס בגודל Excel VBA

הסבר: שורת קוד זו משנה את גודל הטווח ('A1: C4') לעמודה אחת (אנו משמיטים כל מפרט שורה) ובוחרת טווח זה.

14/4 הושלם! למידע נוסף על אובייקט הטווח>
עבור לפרק הבא: משתנים^