לְהִצטַיֵן

מספר החסר של טבלת הצירים

Pivot Table Count Blanks

טבלת ציר היא דרך קלה לספור ערכים ריקים במערך נתונים. בדוגמה המוצגת, נתוני המקור הם רשימה של 50 עובדים, וחלק מהעובדים אינם מוקצים למחלקה. טבלת הצירים מוגדרת לקבץ נתונים לפי מחלקות, ויוצרת באופן אוטומטי קטגוריה בשם '(ריק)' עבור עובדים ללא ערך מחלקה.מצטיינים ספירת תאים שאינם ריקים

שדות

טבלת הצירים המוצגת מבוססת על שלושה שדות: ראשון, אחרון ומחלקה. שדה המחלקה מוגדר כשדה שורה, ו- Last מוגדר כשדה ערך, ושמו שונה ל'ספירה '.

רשימת שדות החסר של ספירת טבלאות ציר

השדה האחרון נקרא 'Count' ומוגדר לסיכום לפי ספירה:

הגדרות שדה ערך עבור שם משפחהבדוגמה המוצגת, טבלת הצירים משתמשת בשדה אחרון ליצירת ספירה. ניתן להשתמש בכל שדה טקסט בנתונים שמובטח שיש לו נתונים לחישוב הספירה.

צעדים

  1. צור טבלת ציר
  2. הוסף שדה מחלקה לאזור השורות
  3. הוסף אזור ערכי שדה אחרון

הערות

  1. ניתן להשתמש בכל שדה שאינו ריק בנתונים באזור Values ​​כדי לקבל ספירה.
  2. כאשר נוסף שדה טקסט כשדה ערך, Excel יציג ספירה באופן אוטומטי.


^