לְהִצטַיֵן

התאמה חלקית עם VLOOKUP

Partial Match With Vlookup

נוסחת Excel: התאמה חלקית עם VLOOKUPנוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי לאחזר מידע מטבלה המבוססת על התאמה חלקית, תוכל להשתמש ב פונקציית VLOOKUP במצב התאמה מדויקת עם א תו כללי . בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- H7 היא:= VLOOKUP (value&'*',data,column,FALSE)

איפה ערך (H4) ו- נתונים (B5: E104) הם טווחים בשם .

הֶסבֵּר

הפונקציה VLOOKUP תומכת תווים כלליים , המאפשר לבצע התאמה חלקית על ערך חיפוש. לדוגמה, תוכל להשתמש ב- VLOOKUP כדי לאחזר ערכים מטבלה המבוססת על הקלדה רק בחלק מערך החיפוש. כדי להשתמש בתווים כלליים עם VLOOKUP, עליך לציין מצב התאמה מדויקת על ידי מתן FALSE או 0 עבור הארגומנט האחרון, הנקרא טווח_מבט .

בדוגמה זו אנו משתמשים בכוכבית (*) כתו כללי התואם אפס או יותר תווים. כדי לאפשר התאמה חלקית של הערך שהוקלד ב- H4, אנו מספקים את ערך החיפוש כך:

 
= VLOOKUP (value&'*',data,2,FALSE)

ביטוי זה מצטרף לטקסט בטווח בשם ערך עם תו כללי באמצעות אמפרסנד (&) כדי לחבר . אם נקליד מחרוזת כמו 'איה' לטווח בשם ערך (H4), התוצאה היא 'איה*', המוחזרת ישירות ל- VLOOKUP כערך החיפוש. הצבת התווית בסוף מביאה להתאמה 'מתחילה עם'. זה יגרום ל- VLOOKUP להתאים את הערך הראשון בעמודה B שמתחיל ב- 'איה'.התאמת תווים כלליים נוחה, מכיוון שאינך צריך להקליד שם מלא, אך עליך להיזהר מכפילויות או ליד כפילויות. לדוגמה, הטבלה מכילה הן 'Bailer' והן 'Bailey' ולכן הקלדת 'Bai' ב- H4 תחזיר רק את ההתאמה הראשונה ('Bailer'), למרות שיש שני שמות שמתחילים ב- 'Bai'.

עמודות אחרות

הנוסחאות בטווח H7: H10 דומות מאוד ההבדל היחיד הוא מדד העמודות:

 
value&'*'

מכיל התאמת סוג

להתאמת 'מכיל סוג', שבה מחרוזת החיפוש יכולה להופיע בכל מקום בערך החיפוש, עליך להשתמש בשני תווים כלליים כדלקמן:

 
= VLOOKUP (value&'*',data,2,FALSE) // first = VLOOKUP (value&'*',data,1,FALSE) // last = VLOOKUP (value&'*',data,3,FALSE) // id = VLOOKUP (value&'*',data,4,FALSE) // dept

זה יצטרף לכוכבית לשני צידי ערך החיפוש, כך ש- VLOOKUP ימצא את ההתאמה הראשונה ש מכיל הטקסט מוקלד ב- H4.

כיצד להשתמש בטקסט לעמודות ב- Excel

הערה: עליך להגדיר מצב התאמה מדויקת באמצעות FALSE או 0 עבור הארגומנט האחרון ב- VLOOKUP בעת שימוש בתווים כלליים.

הסופר דייב בראנס


^