לְהִצטַיֵן

אפשרויות פתוחות

Open Options

קיצור דרך של Windowsהכלוטקיצור דרך למק,

קיצור דרך זה יפתח את אזור האפשרויות של Excel. לא ידוע לנו על קיצור דרך ייעודי לכך ב- Windows, לכן יהיה עליך להשתמש ב- Alt + F כדי לפתוח את תפריט קובץ, ולאחר מכן T כדי לגשת לחלון האפשרויות.



ב- Mac האפשרויות נקראות 'העדפות', ופקודת הקיצור +, תפתח העדפות ברוב היישומים, לא רק ב- Excel.

222 קיצורי דרך של Excel עבור Windows ו- Mac


^