אַחֵר

כיצד לחלץ שם פרטי עם עמודת עוזר

Kyzd Lhlz Sm Prty M Mwdt Wzr

נוסחת ליבה

כיצד לחלץ שם פרטי עם עמודת עוזר

פונקציות קשורות

שמאלה למצוא לחפש


^