לְהִצטַיֵן

חישוב מדרגות מס הכנסה

Income Tax Bracket Calculation

נוסחת אקסל: חישוב מדרגות מס הכנסהסיכום

לחישוב מס הכנסה כולל על בסיס מדרגות מס מרובות, תוכל להשתמש ב- VLOOKUP ובטבלת תעריפים מובנית כפי שמוצג בדוגמה. הנוסחה ב- G5 היא: 
= VLOOKUP (inc,rates,3,1)+(inc- VLOOKUP (inc,rates,1,1))* VLOOKUP (inc,rates,2,1)

היכן נמצאים 'inc' (G4) ו- 'rate' (B5: D11) טווחים בשם ועמודה D היא א טור עוזר שמחשב את סך המס המצטבר בכל סוגר.

רקע והקשר

מערכת המס בארה'ב היא 'פרוגרסיבית', כלומר אנשים עם הכנסה חייבת במס משלמים שיעור מס פדרלי גבוה יותר. התעריפים מוערכים בסוגריים המוגדרים לפי סף עליון ותחתון. סכום ההכנסה שנכנס לסוגר נתון חייב במס בשיעור המתאים לאותו סוגר. ככל שההכנסה החייבת עולה, ההכנסה חייבת במס על פני מדרגות מס נוספות. משלמי המסים רבים משלמים אפוא מספר שיעורים שונים.

בדוגמה המוצגת, מדרגות המס והתעריפים מיועדים לתיקים בודדים בארצות הברית לשנת המס 2019. הטבלה שלהלן מציגה את החישובים הידניים להכנסה החייבת במס של 50,000 $:

סוֹגֵר תַחשִׁיב מַס
10% ($ 9,700 - $ 0) x 10% $ 970.00
12% ($ 39,475 - $ 9,700) x 12% 3,573.00 $
22% ($ 50,000- $ 39,475) x 22% 2,315.50 דולר
24% NA 0.00 $
32% NA 0.00 $
35% NA 0.00 $
37% NA 0.00 $

המס הכולל הוא אפוא 6,858.50 $. (מוצג כ- 6,859 בדוגמה המוצגת).הערות התקנה

1. נוסחה זו תלויה פונקציית VLOOKUP ב'מצב התאמה משוער '. במצב התאמה משוער, VLOOKUP יסרוק ערכי חיפוש בטבלה (שיש למיין אותם בסדר עולה) עד שיימצא ערך גבוה יותר. לאחר מכן הוא 'יחזור אחורה' ויחזיר ערך מהשורה הקודמת. במקרה של התאמה מדויקת, VLOOKUP יחזיר תוצאות מהשורה המתאימה.

2. על מנת ש- VLOOKUP יוכל לאחזר את סכומי המס המצטברים בפועל, אלה נוספו לטבלה כ- טור עוזר בעמודה D. הנוסחה ב- D6, שהועתקה למטה, היא:

 
=((B6-B5)*C5)+D5

בכל שורה, נוסחה זו מחילה את השיעור מהשורה למעלה על ההכנסה בסוגריים אלה.

כיצד ליצור צורת משתמש ב- Excel

3. לקריאות, להלן טווחים בשם , מוגדרים: 'inc' (G4) ו- 'rate' (B5: D11).

הֶסבֵּר

ב- G5, ה- VLOOKUP הראשון מוגדר לאחזר המס המצטבר בשיעור השולי עם תשומות אלה:

  • ערך החיפוש הוא 'inc' (G4)
  • טבלת החיפוש היא 'תעריפים' (B5: D11)
  • מספר העמודה הוא 3, מס מצטבר
  • סוג ההתאמה הוא 1 = התאמה משוערת
 
 VLOOKUP (inc,rates,3,1) // returns 4,543

עם הכנסה החייבת במס של 50,000 $, VLOOKUP, במצב התאמה משוער, תואם 39,475, ומחזיר 4,543, המס הכולל עד $ 39,475.

ה- VLOOKUP השני מחשב את ההכנסה שנותרה למיסוי:

 
(inc- VLOOKUP (inc,rates,1,1)) // returns 10,525

מחושב כך:

(50,000-39,475) = 10,525

לבסוף, ה- VLOOKUP השלישי מקבל את שיעור המס השולי (העליון):

 
 VLOOKUP (inc,rates,2,1) // returns 22%

זה מוכפל בהכנסה שחושבה בשלב הקודם. הנוסחה המלאה נפתרת כך:

 
= VLOOKUP (inc,rates,3,1)+(inc- VLOOKUP (inc,rates,1,1))* VLOOKUP (inc,rates,2,1) =4,543+(10525)*22% =6,859 

שיעורים שוליים ויעילים

תא G6 מכיל את השיעור השולי העליון, המחושב באמצעות VLOOKUP:

 
= VLOOKUP (inc,rates,2,1) // returns 22%

שיעור המס האפקטיבי ב- G7 הוא המס הכולל חלקי ההכנסה החייבת במס:

 
=G5/inc // returns 13.7%

הערה: נתקלתי הנוסחה הזו בבלוג של ג'ף לנינג באוניברסיטת אקסל. זוהי דוגמה מצוינת לאופן השימוש ב- VLOOKUP במצב התאמה משוער, וגם כיצד ניתן להשתמש ב- VLOOKUP מספר פעמים באותה נוסחה.

הסופר דייב בראנס


^