לְהִצטַיֵן

עבור לדף העבודה הבא

Go Next Worksheet

קיצור דרך של WindowsCtrlPgDnקיצור דרך למקFn

התנועה היא מימין דרך דפי עבודה והיא תעצור בגליון העבודה האחרון מימין.כדי לעבור ללשונית/גליון העבודה האחרון בחוברת עבודה, החזק את מקש הבקרה ולחץ על חץ הניווט הימני בפינה השמאלית התחתונה של חוברת העבודה.

ב- Mac, תוכל גם להשתמש באפשרות + חץ ימינה.

222 קיצורי דרך של Excel עבור Windows ו- Mac


^