לְהִצטַיֵן

טיעון פונקציה

Function Argument

דוגמא לארגומנט פונקציית Excel

ארגומנט פונקציה הוא קלט ספציפי לפונקציה. לדוגמה, ה פונקציית VLOOKUP לוקח ארבעה טענות כדלקמן: 
= VLOOKUP  (value, table, col_index, [range_lookup])

שים לב שרוב הארגומנטים נדרשים, אך חלקם אופציונאליים. ב- Excel, ארגומנטים אופציונליים מסומנים בסוגריים מרובעים. לדוגמה, הארגומנט הרביעי בפונקציית VLOOKUP, range_lookup, הוא אופציונלי ומופיע בסוגריים מרובעים כפי שמוצג למעלה.

נוסחת Excel להעלאה או ירידה באחוזים

לבסוף, פונקציות רבות של Excel מקבלות טיעונים אופציונליים מרובים, המסומנים באליפסים (...)

cos (30) ברדיאנים

לדוגמה, ה הפונקציה COUNTIFS מקבל זוגות טווח וקריטריונים מרובים ואופציונליים, שניתן לייצג כך:

 
= COUNTIFS (range1,criteria1,[range2,criteria2],...)

המשמעות היא שניתן להוסיף אופציונליות נוספות בזוגות: range3/criteria3, range4/criteria4 וכו '.

^