300 דוגמאות

רצף פיבונאצ'י

Fibonacci Sequence

קל ליצור בו כל מיני רצפים לְהִצטַיֵן . לדוגמה, ה רצף פיבונאצ'י .החל ערכים מוחלטים על הפניות התא

1. שני המספרים הראשונים ברצף פיבונאצ'י הם 0 ו -1.

שני מספרים ראשונים

2. ניתן למצוא כל מספר עוקב אחר על ידי חיבור שני המספרים הקודמים.

נוסחת פיבונאצ'י3. לחץ על הפינה הימנית התחתונה של תא A3 וגרור אותו כלפי מטה.

כיצד לחפש בעמודה ב- Excel

תוֹצָאָה. רצף פיבונאצ'י ב- Excel.

רצף פיבונאצ'י ב- Excel

3/12 הושלם! למידע נוסף על טווחים>
עבור לפרק הבא: נוסחאות ופונקציות^