לְהִצטַיֵן

פונקציית TRIM של Excel

Excel Trim Function

פונקציית TRIM של Excelסיכום

הפונקציה Excel TRIM מפשטת רווחים נוספים מהטקסט, ומשאירה רק רווח אחד בין מילים וללא תווי רווח בתחילת או בסוף הטקסט.איזה מהבאים מציג את התחביר של פונקציית nper?
מטרה הסר רווחים נוספים מהטקסט ערך החזרה טקסט עם הסרת רווחים נוספים. תחביר = TRIM (טקסט) ארגומנטים
  • טֶקסט - הטקסט שממנו ניתן להסיר שטח נוסף.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש
  • TRIM מסיר רווחים נוספים מהטקסט, ומשאיר רק רווחים בודדים בין מילים וללא תווי רווח בתחילת או בסוף הטקסט.
  • TRIM שימושי בעת ניקוי טקסט שהגיע מיישומים או סביבות אחרות.
  • TRIM מסיר רק את תו הרווח ASCII (32) מהטקסט.
  • טקסט Unicode מכיל לרוב תו רווח שאינו נשבר (160) המופיע בדפי אינטרנט כישות HTML. זה לא יוסר באמצעות TRIM.
  • ה פונקציית CLEAN מוריד את 32 התווים הראשונים שאינם מודפסים (ערכי ASCII 0 עד 31) מהטקסט.


^