לְהִצטַיֵן

פונקציית TEXT של Excel

Excel Text Function

פונקציית TEXT של Excelסיכום

הפונקציה Excel TEXT מחזירה מספר בתבנית מספר נתונה, כטקסט. תוכל להשתמש בפונקציית TEXT כדי להטביע מספרים מעוצבים בתוך טקסט.מטרה המרת מספר לטקסט בתבנית מספר החזר ערך מספר כטקסט בפורמט הנתון. תחביר = טקסט (ערך, פורמט_טקסט) ארגומנטים
  • ערך - המספר להמרה.
  • פורמט_טקסט - פורמט המספרים לשימוש.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש

הפונקציה TEXT מחזירה מספר המעוצב כטקסט. הפונקציה TEXT שימושית במיוחד כאשר אתה רוצה להטביע מספר בתוך טקסט עם פורמט מסוים. לדוגמה, 'המכירות בשנה שעברה עלו ביותר מ -43,500 דולר', שם המספר 43500 עוצב עם סמל מטבע ומפריד אלפים.

דוגמאות

להלן דוגמאות לפונקציית TEXT המשמשת לעיצוב ערך ב- A1:

 
= TEXT (A1,'dd-mmm-yy') // date like '15-Oct-19' = TEXT (B1,'0%') // percent like '25%' ='You won '& TEXT (A1,'$0') // 'You won $100'

הערות^