לְהִצטַיֵן

פונקציית SQRT של Excel

Excel Sqrt Function

פונקציית Excel SQRTסיכום

הפונקציה Excel SQRT מחזירה את השורש הריבועי של מספר חיובי. SQRT מחזיר שגיאה אם ​​המספר שלילי.מטרה מצא את השורש הריבועי החיובי של מספר ערך החזרה שורש ריבועי חיובי תחביר = SQRT (מספר) ארגומנטים
  • מספר - המספר שאליו מקבלים את השורש הריבועי.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש

הפונקציה SQRT תחזיר שגיאת #NUM כאשר תתבקש לקחת את השורש הריבועי של מספר שלילי. אם אתה צריך לקבל את השורש הריבועי של ערך שלילי (כאילו הערך היה חיובי) אתה יכול לעטוף את המספר בפונקציית ABS כך:

 
= SQRT ( ABS (A1))


^