לְהִצטַיֵן

פונקציית SIGN של Excel

Excel Sign Function

פונקציית SIGN של Excelסיכום

הפונקציה Excel SIGN מחזירה את סימן המספר כ -1, -1 או 0. אם המספר חיובי, SIGN מחזיר 1. אם המספר שלילי, הסימן מחזיר -1. אם המספר הוא אפס, SIGN מחזיר 0.מטרה קבל את הסימן של מספר ערך החזרה אחד אם הוא חיובי. שלילי אם שלילי. אפס אם אפס. תחביר = סימן (מספר) ארגומנטים
  • מספר - המספר שאליו תקבל את הסימן.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש
  • אם המספר נמצא בטווח (-∞, 0) SIGN (מספר) יחזיר -1.
  • אם המספר שווה ל- 0 סימן (מספר) יחזיר 0.
  • אם המספר נמצא בטווח (0, ∞) (מספר) SIGN יחזיר 1.


^