לְהִצטַיֵן

פונקציית Excel RIGHT

Excel Right Function

פונקציית Excel RIGHTסיכום

הפונקציה Excel RIGHT חולצת מספר תווים נתון מהצד הימני של מחרוזת טקסט שסופקה. לדוגמה, RIGHT ('תפוח', 3) מחזיר 'ple'.מטרה חלץ טקסט מימין למחרוזת ערך החזרה תו אחד או יותר. תחביר = RIGHT (טקסט, [num_chars]) ארגומנטים
  • טֶקסט - הטקסט שממנו ניתן לחלץ תווים מימין.
  • num_chars - [אופציונלי] מספר התווים לחילוץ, החל מימין. אופציונלי, ברירת מחדל = 1.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש
  • השתמש בפונקציה ימינה כאשר ברצונך לחלץ תווים המתחילים בצד ימין של טֶקסט .
  • num_chars הוא אופציונלי וברירת מחדל ל -1.
  • RIGHT יחלץ ספרות גם ממספרים.
  • עיצוב המספרים אינו חלק מ- a לא יחולץ או ייספר.


^