לְהִצטַיֵן

פונקציית Excel PROPER

Excel Proper Function

פונקציית Excel PROPERסיכום

הפונקציה Excel PROPER משמשת באותיות גדולות במילים שניתנות למחרוזת טקסט. מספרים ופיסוק אינם מושפעים.מטרה רישיות האות הראשונה בכל מילה ערך החזר טקסט במקרה המתאים. תחביר = PROPER (טקסט) ארגומנטים
  • טֶקסט - הטקסט שצריך להמיר לאותיות ראויות.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש
  • השתמש ב- PROPER לאותיות גדולות בכל מילה במחרוזת נתונה.
  • כל האותיות ב טֶקסט יומר לאותיות קטנות לפני האות הראשונה בכל מילה תהיה באותיות רישיות.
  • מספרים ותווי פיסוק אינם מושפעים.


^