לְהִצטַיֵן

פונקציית Excel NOW

Excel Now Function

פונקציית Excel NOWסיכום

הפונקציה Excel NOW מחזירה את התאריך והשעה הנוכחיים, מתעדכנים באופן רציף כאשר שינוי או פתיחת גליון עבודה. הפונקציה NOW אינה דורשת טיעונים. ניתן לעצב את הערך שהוחזר ב- NOW כתאריך, או כתאריך עם זמן על ידי יישום פורמט מספר.מטרה קבל את התאריך והשעה הנוכחיים ערך החזרה מספר סידורי המייצג תאריך ושעה מסוימים ב- Excel. תחביר = NOW () גרסת ארגומנטים Excel 2003 הערות שימוש

NOW אינו לוקח פרמטרים אך דורש סוגריים ריקים. הערך המוחזר על ידי NOW יתעדכן כל פעם מחדש בכל פעם שגליון העבודה מתרענן (לדוגמה, בכל פעם שנכנס ערך או משתנה ערך). השתמש ב- F9 כדי לאלץ את גליון העבודה לחשב מחדש ולעדכן את הערך.

אם אתה צריך זמן סטטי שלא ישתנה, אתה יכול הזן את השעה הנוכחית באמצעות קיצור המקשים Ctrl + Shift +:^