לְהִצטַיֵן

פונקציית Excel MEDIAN

Excel Median Function

פונקציית Excel MEDIANסיכום

הפונקציה MEDIAN מחזירה את החציון (מספר אמצעי) בקבוצת מספרים המסופקים. לדוגמה, = MEDIAN (1,2,3,4,5) מחזיר 3.מטרה קבל את החציון של קבוצת מספרים ערך החזרה מספר המייצג את החציון. תחביר = MEDIAN (מספר 1, [מספר 2], ...) ארגומנטים
  • מספר 1 - מספר או תא הפניה המתייחס לערכים מספריים.
  • מספר 2 - [אופציונלי] מספר או תא הפניה המתייחס לערכים מספריים.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש
  • כאשר המספר הכולל של המספרים המסופקים הוא מוזר, החציון מחושב כמספר האמצעי בקבוצה.
  • כאשר המספר הכולל של המספרים המסופקים הוא שווה, החציון מחושב כממוצע של שני המספרים באמצע.
  • מתעלמים מתאים המכילים טקסט, ערכים הגיוניים או ללא ערך.
  • מספרים ניתן לספק כמספרים, טווחים, טווחי שמות או הפניות לתאים המכילים ערכים מספריים. עד 255 מספרים ניתן לספק.


^