לְהִצטַיֵן

פונקציית שמאל של Excel

Excel Left Function

פונקציית שמאל של Excelסיכום

הפונקציה LEFT Excel מחלצת מספר נתון של תווים מהצד השמאלי של מחרוזת טקסט המצורפת. לדוגמה, LEFT ('תפוח', 3) מחזיר 'אפליקציה'.מיין לפי שתי עמודות ב- Excel
מטרה חלץ טקסט משמאל למחרוזת ערך החזרה תו אחד או יותר. תחביר = LEFT (טקסט, [num_chars]) ארגומנטים
  • טֶקסט - הטקסט שממנו ניתן לחלץ תווים.
  • num_chars - [אופציונלי] מספר התווים לחילוץ, החל בצד שמאל של הטקסט. ברירת מחדל = 1.
גִרְסָה Excel 2003 הערות שימוש
  • השתמש בפונקציה LEFT כאשר ברצונך לחלץ תווים המתחילים בצד השמאלי של טֶקסט .
  • num_chars הוא אופציונלי וברירת מחדל ל -1.
  • LEFT יחלץ ספרות גם ממספרים.
  • עיצוב המספרים (כלומר סמל המטבע $) אינו חלק ממספר ולכן אינו נספר או חולץ.


^