לְהִצטַיֵן

הפניה לגיליון עבודה דינמי

Dynamic Worksheet Reference

נוסחת Excel: הפניה לדף עבודה דינמינוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי ליצור נוסחה עם שם גיליון דינמי תוכל להשתמש ב פונקציה INDIRECT . בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- C6 היא:= INDIRECT (sheet_name&'!A1')

הערה: הנקודה של INDIRECT כאן היא לבנות נוסחה שבה שם הגיליון הוא משתנה דינאמי. לדוגמה, תוכל לשנות שם גיליון (אולי עם תפריט נפתח) ולמשוך מידע מגליון עבודה אחר.

הֶסבֵּר

הפונקציה INDIRECT מנסה להעריך טקסט כהפניה לדף עבודה. זה מאפשר לבנות נוסחאות שמרכיבות הפניה כטקסט באמצעות שִׁרשׁוּר , והשתמש בטקסט שהתקבל כהפניה תקפה.

כיצד לסכם שורות ב- Excel

בדוגמה זו, יש לנו שמות גיליונות בעמודה B, לכן אנו מצרפים את שם הגיליון להתייחסות התא A1 באמצעות שרשור:

 
= INDIRECT (B6&'!A1')

לאחר החיבור יש לנו:להצטיין בטווח העיצוב המותנה של התאים
 
= INDIRECT (B6&'!A1')

INDIRECT מזהה זאת כהפניה תקפה לתא A1 בגיליון 1, ומחזיר את הערך ב- A1, 100. בתא C7, הנוסחה מוערכת כך:

 
= INDIRECT ('Sheet1!A1')

וכן הלאה, לכל נוסחה בעמודה C.

טיפול ברווחים ופיסוק בשמות גיליונות

אם שמות גיליונות מכילים רווחים או תווי פיסוק, יהיה עליך להתאים את הנוסחה כדי לעטוף את שם הגיליון במרכאות בודדות (') כך:

כיצד להמיר עשרוני לשעות - -
 
= INDIRECT (B7&'!A1') = INDIRECT ('Sheet2!A1') =Sheet2!A1 =200

איפה שם גיליון היא הפניה המכילה את שם הגיליון. לדוגמא בדף זה, הנוסחה תהיה:

 
= INDIRECT ('''&sheet_name&''!A1')

שים לב שדרישה זו אינה ספציפית לפונקציה INDIRECT. כל נוסחה המתייחסת לשם גיליון עם רווח או פיסוק חייבת לצרף את שם הגיליון במרכאות בודדות.

הסופר דייב בראנס


^