לְהִצטַיֵן

הצג את התאריך הנוכחי

Display Current Date

נוסחה כללית | _+_ | סיכום

אם עליך להציג את התאריך הנוכחי בגליון עבודה, תוכל להשתמש בפונקציה TODAY. תאריך זה יתעדכן בכל פעם שגיליון העבודה מחושב מחדש או נפתח.הֶסבֵּר

הפונקציה TODAY לא לוקחת ארגומנטים שהיא מוזנת עם סוגריים ריקים. כאשר אתה נכנס לפונקציית TODAY בתא, הוא יציג את התאריך הנוכחי. בכל פעם שגיליון העבודה מחושב מחדש או נפתח, התאריך יעודכן. הפונקציה TODAY מוסיפה רק את התאריך, השעה אינה כלולה.

אם עליך להכניס את התאריך הנוכחי באופן שלא ישתנה, השתמש בקיצור המקשים Ctrl +

קיצור דרך זה יכניס את התאריך הנוכחי לתא כערך שלא ישתנה באופן אוטומטי.

אם אתה צריך להציג את התאריך והשעה הנוכחיים, השתמש בפונקציה NOW.הסופר דייב בראנס


^