לְהִצטַיֵן

שורש קוביה של מספר

Cube Root Number

נוסחת Excel: שורש קוביה של מספרנוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי לקבל את שורש הקוביה של מספר, אתה יכול להשתמש באופרטור caret (^) עם 1/3 כמעריך בנוסחה פשוטה. בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- C5 היא:=number^(1/3)
הֶסבֵּר

ניתן לחשב את שורש הקוביה של מספר באופן ידני באמצעות מפעיל הסבר (^) או עם פונקציית POWER .

באופן ידני עם ^

ניתן לחשב את שורש הקוביה של מספר באופן ידני על ידי העלאת מספר ל- (1/3) באמצעות אופרטור ההערכה (^). בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- C5 היא:

 
=B5^(1/3)

הקפד לצרף 1/3 בסוגריים כדי לשלוט ב- סדר פעולות .

עם פונקציית POWER

ניתן לחשב את שורש הקוביה של מספר גם באמצעות הפונקציה POWER, על ידי אספקת 1/3 כ- כּוֹחַ טַעֲנָה. הנוסחה המקבילה היא:כיצד להקפיא את השורה העליונה ואת העמודה הראשונה
 
=B5^(1/3)
הסופר דייב בראנס


^