לְהִצטַיֵן

ספור פעמים בטווח ספציפי

Count Times Specific Range

נוסחת Excel: ספור פעמים בטווח ספציפינוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי לספור פעמים המתרחשות בטווח מסוים, תוכל להשתמש בפונקציה COUNTIFs. בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- E7 היא:= COUNTIFS (rng,'>='&start,rng,'<'&end)
הֶסבֵּר

הפונקציה COUNTIFS לוקחת קריטריון אחד או יותר, שהוזנו כזוגות טווח/קריטריונים. בדוגמה זו, זוג הטווח/קריטריונים הראשון הוא:

 
= COUNTIFS (B5:B11,'>='&E5,B5:B11,'<'&E6)

התאמה בכל זמן גדול או שווה לזמן E5 (5:00).

להצטיין בערכי סכום עם אותה תווית

זוג הטווחים/הקריטריונים השני הוא:

 
B5:B11,'>='&E5

התאמה בכל זמן פחות מהזמן ב- E6 (6:30).עם ערכים מקודדים

ניתן לכתוב את הנוסחה ב- E7 עם ערכי זמן מקודדים כדלקמן:

כיצד ליצור vba ב- Excel
 
B5:B11,'<'&E6

Excel מתרגם מחרוזת כמו '5:00' לערך הזמן המספרי הנכון.

עם פונקציית TIME

ניתן לכתוב את הנוסחה ב- E7 בעזרת הפונקציה TIME כך:

 
= COUNTIFS (B5:B11,'>=5:00',B5:B11,'<6:30')

הפונקציה TIME מספקת דרך פשוטה להרכיב זמן תקף באמצעות ערכים דיסקרטיים של שעה, דקה ושנייה.

בעת ייבוא ​​נתוני XML לגליון עבודה
הסופר דייב בראנס


^