לְהִצטַיֵן

חישוב ריבית פשוטה

Calculate Simple Interest

נוסחת Excel: חישוב ריבית פשוטהנוסחה כללית | _+_ | סיכום

כדי לחשב ריבית פשוטה ב- Excel (כלומר ריבית שאינה מורכבת), תוכל להשתמש בנוסחה המכפלת קרן, שיעור ותנאי.דוגמה זו מניחה כי 1000 דולר מושקעים ל -10 שנים בריבית שנתית של 5%. ריבית פשוטה פירושה שתשלומי ריבית אינם מורכבים - הריבית חלה על הקרן בלבד.

בדוגמה המוצגת, הנוסחה ב- C8 היא:

interest=principal*rate*term
הֶסבֵּר

הנוסחה הכללית לעניין פשוט היא:

 
=C5*C7*C6

אז, באמצעות הפניות לתאים, יש לנו: 
interest=principal*rate*term
הסופר דייב בראנס


^